Prejsť na obsah

Úvodné Erasmus+ stretnutie

1minút, 1sekúnd

S ďalším semestrom k nám prišli aj noví študenti a nové študentky v rámci programov Erasmus+ a Free Mover, pre ktorých a ktoré pripravil Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ tradičné úvodné stretnutie. V letnom semestri 2023/2024 k nám zavítala skupina študentov a študentiek zo Španielska, Portugalska, Talianska, Grécka, Turecka, Českej republiky a Litvy.

Počas informačného stretnutia študenti a študentky nadobudli informácie o službách, ktoré im ponúka nie len naša univerzita. Možnosť naučiť sa (alebo sa aspoň pokúsiť) slovenčinu im prezentovala Mgr. Ing. Ingrid Madárová, PhD. z Centra jazykovej prípravy. Následne im služby Univerzitného poradenského centra predstavila Mgr. Lenka Abrinková, PhD. a ponuku športových aktivít ponúkaných na UPJŠ im priblížil Mgr. Patrik Berta z Ústavu telesnej výchovy a športu.

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ študentov a študentky vrelo privítal, oboznámil ich s ďalšími administratívnymi krokmi a želá im príjemný pobyt na našej univerzite.