Prejsť na obsah

Úvodné stretnutie pre Erasmus+ študentov a študentky

1minút, 2sekúnd

Ráno 18. septembra 2023 sa v Historickom sále Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo úvodné stretnutie pre študentov a študentky, ktorí a ktoré prišli v rámci programu Erasmus+ z krajín ako Taliansko Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Turecko, Poľsko a Bulharsko.

V úvode stretnutia ich privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Následne ich Erasmus koordinátorky a koordinátor oboznámili s praktickými radami a informáciami o administratívnych úlohách.

Predstaviteľky Erasmus Student Network Košice prediskutovali rôzne aktivity a podporné služby, ktoré sú k dispozícii na zlepšenie ich skúseností. Mgr. Lenka Abrinková, PhD., z Univerzitného poradenského centra, poskytla aj usmernenie a pomoc.

Na podujatí boli tiež prezentované akademické možnosti. Ing. Mgr. Ingrid Madárová, PhD., z Centra jazykovej prípravy možnosti v oblasti jazykového vzdelávania, zatiaľ čo Mgr. Patrik Berta z Ústavu telesnej výchovy a športu predstavil ponuky športov realizovaných na UPJŠ. Dúfame, že skúsenosti Erasmus študentov a študentiek budú plné významných stretnutí, osobného rastu a nezabudnuteľných spomienok.