Prejsť na obsah

Úvodné stretnutie pre Erasmus študentov a študentky

0minút, 51sekúnd

V pondelok 13. februára 2023 sa v Historickej Aule rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo informačné stretnutie pre študentov a študentky prichádzajúcich v rámci mobilitného programu Erasmus+ z Turecka, Talianska, Portugalska, Francúzska, Severného Macedónska, Maďarska, Gruzínska, Ukrajiny a Albánska. Na úvod ich privítali Erasmus koordinátorky a koordinátor z Referátu pre zahraničné vzťahy a informovali ich o administratívnych povinnostiach.

Následne im o svojich aktivitách a službách porozprávali zástupkyne Erasmus Student Network Košice a  Mgr. Lenka Abrinková, PhD. z Univerzitného poradenského centra. Atraktívnu ponuku predmetov im prezentovali Ing. Mgr. Ingrid Madárová, PhD. z Centra jazykovej prípravy a Mgr. Patrik Berta z Ústavu telesnej výchovy a športu.

Erasmus študentom a študentkám želáme príjemnú mobilitu plnú zážitkov.


Študuj na UPJŠ