UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
OKTÓBER 2017
45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres
Termín konania: 3. - 6. októbra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia SNeS
Cerebrovaskulární sekce ČNS
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Koordinátor: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, predseda Cerebrovaskulárnej sekcie SNeS
Web: http://www.neuro-kosice.sk
 
XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou
V. košické dni pracovného lekárstva a toxikológie
Termín konania: 19. – 21. októbra 2017
Miesto konania: Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti
Sekcia pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej komory
National Secretary International Committee on Occupational Health (NS ICOH)
Koordinátor: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Web: http://ssprl.sk/kongres
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 26.06.2017