UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

   
SEPTEMBER 2017
11. košický kurz regionálnej anestézie
Termín konania: 22. septembra 2017
Miesto konania: Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská asociácia regionálnej anestézie
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
Ústav anatómie UPJŠ LF Košice
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
MUDr. Peter Merjavý, PhD.
MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
Poznámka: Program
 
Krajský seminár SKZL - RK Košice
Termín konania: 22. - 23. septembra 2017
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum - JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská komora zubných lekárov
SKZL - Regionálna komora Košice
I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Koordinátor: SKZL - Regionálna komora Košice
Poznámka: Pozvánka
 
1. medzinárodný česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v spolupráci s ESRA
Termín konania: 23. septembra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM)
Slovenská asosciácia regionálnej anestézie (SKARA)
Európska spoločnosť regionálnej anestézie (ESRA)
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
MUDr. Peter Merjavý, PhD.
MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
Poznámka: Program
 
OKTÓBER 2017
45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres
Termín konania: 3. - 6. októbra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia SNeS
Cerebrovaskulární sekce ČNS
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Koordinátor: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, predseda Cerebrovaskulárnej sekcie SNeS
Web: http://www.neuro-kosice.sk
 
XXIII. vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Valaliky
Urologická problematika v praxi všeobecného lekára
Termín konania: 9. októbra 2017 o 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Valaliky, okr. Košice-okolie
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou
V. košické dni pracovného lekárstva a toxikológie
Termín konania: 19. – 21. októbra 2017
Miesto konania: Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti
Sekcia pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej komory
National Secretary International Committee on Occupational Health (NS ICOH)
Koordinátor: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Web: http://ssprl.sk/kongres
 
NOVEMBER 2017
XXVI. Schwarzov deň
Termín konania: 16. novembra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Poznámka: Pozvánka
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
 

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 18.09.2017