Prejsť na obsah

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

1minút, 58sekúnd
Rastislavova 43, 041 90 Košice English version

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie sa nachádza v UN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice, pavilón č. V.

V priestoroch budovy sa nachádzajú ambulancie:

 • Maxilofaciálna chirurgia
 • Záchovná stomatológia
 • Protetika
 • Čeľustná ortopédia
 • Parodontológia
 • Pedostomatológia

Na prízemí je lôžkové oddelenie  pre 21 pacientov, zubotechnické laboratórium,  RTG a rehabilitačné oddelenie.

Na prvom poschodí sa nachádza operačná sála a LSPP.

V suteréne sa nachádza fantomáreň č. 1 a č. 2, kde prebieha výučba pre študentov zubného lekárstva a dental medicine.

Oznamy

 • IV. MEDZINÁRODNÝ BIOMEDICÍNSKY KONGRES V OROMAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI -„Regeneračná, rekonštrukčná medicína v oro-maxilofaciálnej oblasti“ UPJŠ LF v Košiciach, KSMFCH, Akadémii Košice,n.o., ktorá sa uskutoční 10. – 11. 3. 2023 o 8:00 hod. v posluchárni , KSMFCH, Akadémii Košice,n.o., Bačíkova 7, Košice.
 • Dňa 18.11.2023 od 07:00 do 20:00 hod. bude  kurz šitia na animálnych preparátoch pre medikov ZL (2.,3.,4.,5. ročník) na KSMFCH, Akadémii Košice,n.o., Bačíkova 7, veľká poslucháreň.
 • Oznamujeme študentom, aby po absolvovaní letnej prázdninovej praxe AR 2023/2024 odovzdávali vyhodnotenie letnej praxe s počtom výkonov osobne, alebo mailom na sekretariát KSMFCH, Akadémie Košice, n.o. s potvrdením od ambulancie, v ktorej absolvujete prax.
  Mailová adresa: vlasta.vantova@upjs.sk
 • Dňa 18.11.2023 od 07:00 do 20:00 hod. bude  kurz šitia na animálnych preparátoch pre medikov ZL (2.,3.,4.,5. ročník) na KSMFCH, Akadémii Košice,n.o., Bačíkova 7, veľká poslucháreň.
 • V. BIOMEDICÍNSKY KONGRES V OROFACIÁLNEJ OBLASTI „Regeneračná, rekonštrukčná medicína v oro-maxilofaciálnej chirurgii“
 •  UPJŠ LF v Košiciach, KSMFCH, Akadémii Košice,n.o., ktorá sa uskutoční 20. – 21.10 2023 o 08.00 hod. v posluchárni , KSMFCH, Akadémii Košice,n.o., Bačíkova 7, Košice.
 • Dňa 12.10.2023 o 15:00-19:00 hod. budú pitevné cvičenia pre študentov ZL z predmetu Topografická anatómia oro-maxilofaciálnej oblasti na KSMFCH, Akadémii Košice,n.o., Bačíkova 7, veľká poslucháreň.
 • Dňa 19.10.2023 o 15:00-19:00 hod. budú pitevné cvičenia pre študentov DM z predmetu Topografická anatómia oro-maxilofaciálnej oblasti na KSMFCH, Akadémii Košice,n.o., Bačíkova 7, veľká poslucháreň.
 • Harmonogram štátnych skúšok

Študuj na UPJŠ