Prejsť na obsah

AI + Community Masterclass

1minút, 4sekúnd

Dňa 20.9.2023 Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívila ctená hostka z USA, odborníčka na Metaverse/Web3, umelú inteligenciu a strojové učenie, internet vecí a inteligentné mestá. Dr Jeannice Fairrer Samani. V úvode podujatia hostku predstavila prorektorka pre internacionalizáciu, Silvia Ručinská. Dr. Samani zaujala pozornosť zúčastnených študentov a študentiek pohlcujúcim prednesom. Témou dialógu s účastníkmi a účastníčkami boli umelá inteligencia a jej prieniky do rôznych oblastí našich životov akými sú zdravotníctvo, bankovníctvo, bezpečnosť, vzdelávanie, právo a ďalšie. Počas diskusie zaznelo množstvo zaujímavých myšlienok ako už v súčasnosti na nás vplýva vývoj technológii a umelej inteligencie, a zároveň aké výzvy tento vývoj prinesie v budúcnosti. Osobitá pozornosť bola venovaná téme relevantnej pre akademické prostredie – plagiátorstvo za použitia umelej inteligencie.

Podujatie bolo organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave. Dr. Samani a našim hostkám z veľvyslanectva patrí vďaka za ich ctenú návštevu našej univerzity. Rovnako patrí vďaka všetkým študentom a študentkám za ich značnú účasť na podujatí a príspevky do diskusie.