Prejsť na obsah

Referát pre zahraničné vzťahy

Erasmus+ výzvy 2024/2025

Vyberte si druh mobility Referát pre zahraničné vzťahy (RZV) UPJŠ pre Vás pripravil prehľad výziev na zbieranie prihlášok v rámci mobilitného programu Erasmus+ na akademický rok 2024/2025 (1.8.2024 – 31.7.2025). Tento článok budeme postupne aktualizovať. Krátkodobé zmiešané mobility študentov 1. a 2. stupňa štúdia Obdobie realizácie mobilít: najneskôr do 31.7.2025 Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na … Čítať ďalej
24. mája 2024

Erasmus+ informačné stretnutie

Vo štvrtok 18. apríla 2023 sa uskutočnilo v posluchárni v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Šrobárovej informačné stretnutie pre študentov a študentky, ktorí a ktoré úspešne prešli výberovými konaniami v rámci mobilitného programu Erasmus+ na jednotlivých fakultách. Stretnutie zorganizovali Erasmus+ koordinátorky a koordinátor z Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ, pričom sa ho zúčastnilo vyše 70 záujemcov a záujemkýň. Počas stretnutia Erasmus+ koordinátorky sprostredkovali … Čítať ďalej
23. apríla 2024

Kurz Interkultúrnej komunikácie buduje globálne porozumenie

V letnom semestri 2023/2024 Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ zorganizoval pravidelný kurz Interkultúrnej komunikácie pod vedením Mgr. Ing Ingrid Madárovej, PhD. z Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ. Vďaka účasti zahraničných študentov a študentiek z Uzbekistanu, Francúzska a Turecka kurz slúžil ako dynamické fórum na skúmanie medzikultúrnej interakcie. Účastníci a účastníčky kurzu sa ponorili do rôznych tém … Čítať ďalej
26. marca 2024

Úvodné Erasmus+ stretnutie

S ďalším semestrom k nám prišli aj noví študenti a nové študentky v rámci programov Erasmus+ a Free Mover, pre ktorých a ktoré pripravil Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ tradičné úvodné stretnutie. V letnom semestri 2023/2024 k nám zavítala skupina študentov a študentiek zo Španielska, Portugalska, Talianska, Grécka, Turecka, Českej republiky a Litvy. Počas informačného stretnutia študenti a študentky nadobudli informácie o službách, ktoré im ponúka nie … Čítať ďalej
12. februára 2024

Akcia Rakúsko-Slovensko: Výzva na podávanie žiadostí

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) zverejnila novú výzvu na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty. Študijné pobyty Záujemcovia o ŠTIPENDIJNÉ POBYTY v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách: Základný harmonogram tejto výzvy je: V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň) sa prijímajú žiadosti priebežne. O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí … Čítať ďalej
23. januára 2024

Zvládnete viac než ste si prvotne mysleli.

Université de Lorraine Nancy, Francúzsko Ahojte všetci! Som študentkou všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte a strávila som semester na študijnom pobyte v Nancy vo Francúzsku. Výber krajiny padol na Francúzsko z dôvodu zlepšenia jazykových zručností, ale tiež kvôli samotnej krajine. Nancy je hlavným mestom Lotrinska s bohatou históriou a viacerými UNESCOm chránenými pamiatkami, vzdialené asi … Čítať ďalej
8. decembra 2023

Uskutočnil sa workshop o ošetrovateľských technikách a využívaní simulácií v ošetrovateľstve

V dňoch 4. a 5. októbra 2023 sme na pôde našej Lekárskej fakulty privítali v Centre simulátorovej a virtuálne medicíny kolegov z poľskej Univerzity Rzeszow. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena odborných skúseností súvisiacich s ošetrovateľskými technikami, modernými metódami liečby chronických rán a využívaním simulácií pri výučbe ošetrovateľstva. Dvojdňového odborného podujatia sa zúčastnili študenti študijného programu ošetrovateľstvo.
16. novembra 2023

UPJŠ podpísala memorandum o spolupráci

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zúčastnila jesenného zhromaždenia Aliancie Aurora, ktoré sa konalo od 16. do 19. októbra 2023 v meste Olomouc v Českej republike. Výsledkom tohto zhromaždenia bol podpis spoločného memoranda členskými univerzitami aliancie. Na podujatí bola za UPJŠ prítomná prorektorka pre internacionalizáciu, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., ktorá osobne podpísala memorandum … Čítať ďalej
27. októbra 2023

Erasmus+ na DOD

Okrem špičkového vzdelania, študenti a študentky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach môžu využiť jedinečnú príležitosť vo forme zahraničných pobytov za podpory mobilitného programu Erasmus+. Počas Dňa otvorených dverí pre stredoškolských študentov a študentky, ktorý sa konal 20. Októbra 2023, naša Erasmus+ koordinátorka a koordinátor sprostredkovali potenciálnym záujemcom a záujemkyniam informácie o spomínanom programe. Mnoho študentov a študentky … Čítať ďalej
20. októbra 2023

Žiadna cesta posiata kvetmi neprivedie nás k sláve.

Université Catholique de Lille Lille, Francúzsko „Žiadna cesta posiata kvetmi neprivedie nás k sláve.“ – Jean de la Fontaine Moja cesta do mesta na severe Francúzska – Lille síce nebola posiata kvetmi, za to s veľkou kyticou vedomostí som sa z cesty vrátil. Všetko to začalo odvážnym nápadom vytvoriť si vlastnú erazmovú zmluvu do Francúzska, … Čítať ďalej
19. októbra 2023

…jedno z najodvážnejších a najlepších rozhodnutí…

University of Saarlandes Saarbrücken, Nemecko Využitie Erasmus+ programu, bolo pre mňa doteraz jednou z najodvážnejších ale zároveň najlepších rozhodnutí, ktoré som mohla využiť popri štúdiu na vysokej škole. Keďže som išla sama na Erasmus+ pobyt, dodalo mi to dávku sebavedomia, a prvotný strach sa po určitom čase zmenil na milión zážitkov a nových miest, ktoré … Čítať ďalej