UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Univerzitné portály

Názov: Elektronické informačné zdroje

Odkaz: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/

Zabezpečuje: Univerzitná knižnica UPJŠ


Názov: Katalógy Univerzitnej knižnice UPJŠ

Odkaz: https://aleph.upjs.sk/vufind/

Zabezpečuje: Univerzitná knižnica UPJŠ


Názov: E-shop UNIBOOK

Odkaz: https://unibook.upjs.sk/

Zabezpečuje: Univerzitná knižnica UPJŠ


Názov: Virtuálna študovňa UPJŠ

Odkaz: https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-upjs

Zabezpečuje: Univerzitná knižnica UPJŠ


Názov: Portál lms.upjs.sk

Odkaz: https://lms.upjs.sk

Zabezpečuje: Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov


Názov: Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov

Odkaz: https://portal.lf.upjs.sk/

Zabezpečuje: Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF


Názov: Videoserver BigBlueButton

Odkaz: https://bbb.science.upjs.sk/

Zabezpečuje: Centrum aplikovanej informatiky, Prírodovedecká fakulta


Názov: Videoarchív CCVaPP

Odkaz: https://portal.ccvapp.upjs.sk/videoarchiv/

Zabezpečuje: Oddelenie inovatívneho vzdelávania CCVaPP


Názov: Youtube kanál UPJŠ

Odkaz: https://www.youtube.com/channel/UCqXJC56kodJZaymWH7S8kJQ

Zabezpečuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 30.09.2020