Prejsť na obsah

Erasmus+ informačné stretnutie

1minút, 39sekúnd

Vo štvrtok 18. apríla 2023 sa uskutočnilo v posluchárni v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Šrobárovej informačné stretnutie pre študentov a študentky, ktorí a ktoré úspešne prešli výberovými konaniami v rámci mobilitného programu Erasmus+ na jednotlivých fakultách. Stretnutie zorganizovali Erasmus+ koordinátorky a koordinátor z Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ, pričom sa ho zúčastnilo vyše 70 záujemcov a záujemkýň.

Počas stretnutia Erasmus+ koordinátorky sprostredkovali študentom a študentkám dôležité informácie k ďalším administratívnym postupom v spojitosti s realizáciou ich mobilít v zahraničí. Počas stretnutia sa s nami spojila aj ctená hostka Morgane, ktorá predstavila platformu pre hľadanie študentského ubytovania v zahraničí, ErasmusPlay.

Pozvanie Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ prijali aj dve zahraničné študentky – Clémence z Ecole de Psychologues Praticiens vo Francúzsku a Madian z Autonomous University of Chiapas v Mexiku, ktoré predstavili svoje vysielajúce univerzity a domovské krajiny a zároveň ponúkli svoje vlastné skúsenosti s mobilitami.

Následne sa so svojimi skúsenosťami podelili aj predstaviteľka Erasmus Alumni Klubu na UPJŠ, Daša z Filozofickej fakulty a predstaviteľka Erasmus Student Network Košice, Daniela z Prírodovedeckej fakulty.

Všetkým hostkám v mene celého Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ ďakujem za ich účasť.

Prezentácie zo stretnutia sú dostupné v prílohe.

Nezabudnite zaregistrovať sa na webinár pripravovaný platformou ErasmusPlay, na ktorom Vám poradia ako si nájsť ubytovanie v zahraničí.