Prejsť na obsah

Aurora CDS Workshop

0minút, 45sekúnd

O workshope

Počas 26. a 27. októbra 2023 sa na UPJŠ konal Aurora CDS Workshop zameraný na mentorstvo doktorandov a začínajúcich výzkumníkov. Cyklus šiestich stretnutí otvoril príhovorom pán Rektor, RNDr. Pavol Sovák, CSc. Následne si slovo prevzali Riaditeľka programu Aurora, Sabine Allain-Saint-Rose, Sabina Di Prima z Vrije Universiteit Amsterdam a Tereta Kalousková z Palackého univerzity v Olomouci, ktoré uviedli program workshopu. Úvodné stretnutie zakončila pani Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu, Ing. Silvia Ručinská, PhD., ktorá priniesla prienik medzi HRS4R a problematikou mentorstva.

Úspech workshop pozostávajúceho z troch častí dokazuje aj počet účastníkov. Touto cestou by sme chceli poďakovať partnerom z Vrije Universiteit Amsterdam a Palackého univerzity v Olomouci, všetkým zúčastneným.

Zistite viac o workshope!

Rečníci a rečníčky

Program workshopu

Pozvánka