Prejsť na obsah

Aurora CDS Workshop

0minút, 54sekúnd

Počas 26. a 27. okobra 2023 sa na UPJŠ konal Aurora CDS Workshop zameraný na mentorstvo doktorandov a začínajúcich výzkumníkov. Cyklus šiestich stretnutí otvoril príhovorom pán Rektor, RNDr. Pavol Sovák, CSc. Následne si slovo prevzali Riaditeľka programu Aurora, Sabine Allain-Saint-Rose, Sabina Di Prima z Vrije Universiteit Amsterdam a Tereta Kalousková z Palackého univerzity v Olomouci, ktoré uviedli program workshopu. Úvodné stretnutie zakončila pani Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu, Ing. Silvia Ručinská, PhD., ktorá priniesla prienik medzi HRS4R a problematikou mentorstva.

Úspech workshop pozostávajúceho z troch častí dokazuje aj počet účastníkov. Touto cestou by sme chceli poďakovať partnerom z Vrije Universiteit Amsterdam a Palackého univerzity v Olomouci, všetkym účastníkom a rečníkom, menovite:

Denyse Snelder (Vrije Universiteit Amsterdam)
Sabina Di Prima (Vrije Universiteit Amsterdam)
Oleksandr Khyzhniak (Vrije Universiteit Amsterdam)
Tereza Kalousková (Palackého unvierzita v Olomouci)
Silvia Ručínska (UPJŠ)
Peter Pristáš (UPJŠ)
František Simon (UPJŠ)
Mária Vasiľová (UPJŠ)

Fotografie z podujatia sú dostupné tu.


Študuj na UPJŠ