Prejsť na obsah

Koordinátori a užitočné linky

3minút, 43sekúnd

Erasmus+ fakultná koordinátorka

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
Prodekanka pre štúdium v anglickom jazyku

zelmira.macejova@upjs.sk

Referát pre zahraničné vzťahy

Mgr. Jana Fodorová

+421 55 234 3309

jana.fodorova@upjs.sk

Dekanát LF UPJŠ
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Erasmus+ fakultný koordinátor

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Prodekan pre vonkajšie vzťahy

michal.gallay@upjs.sk

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

Ing. Zuzana Petruláková

+421 55 234 2153

zuzana.petrulakova@upjs.sk

Dekanát PF UPJŠ
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Šrobárova 2
041 54 Košice

Ústav biologických a ekologických vied

doc. RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.

+421 55 234 2308

katarina.brunakova@upjs.sk

ÚBEV PF UPJŠ
Mánesová 23
040 01 Košice

Ústav chemických vied

doc. RNDr. Rastislav Varhač, PhD.

+421 55 234 2365

rastislav.varhac@upjs.sk

ÚCV PF UPJŠ
Moyzesová 11
040 01 Košice

Ústav fyzikálnych vied

Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

+421 55 234 2578

tomas.samuely@upjs.sk

ÚFV PF UPJŠ
Park Angelinum 9
040 01 Košice

Ústav geografie

Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

+421 55 234 2459

katarina.onacillova@upjs.sk

ÚGE PF UPJŠ
Jesenná 5
040 01 Košice

Ústav informatiky

doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

+421 55 234 2433

csaba.torok@upjs.sk

ÚINF PF UPJŠ
Jesenná 5
040 01 Košice

Ústav matematických vied

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

+421 55 234 2559

katarina.cechlarova@upjs.sk

ÚMV
Jesenná 5
040 01 Košice

Erasmus+ fakultný koordinátor

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

+421 55 234 4136

marcel.dolobac@upjs.sk

Referát pre zahraničné vzťahy

Mgr. Eva Tkáčová

+421 55 234 4108

eva.tkacova@upjs.sk

Dekanát, PravF UPJŠ
Kováčška 26
040 75 Košice

Erasmus+ fakultný koordinátor

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

+421 55 234 4136

marcel.dolobac@upjs.sk

Referát pre zahraničné vzťahy

Ing. Jana Chmelová

+421 55 234 5116

jana.chmelova@upjs.sk

FVS UPJŠ
Popradská 66
041 32 Košice

Erasmus+ fakultný koordinátor

Mgr. Jozef Benka, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy

+421 55 234 7177

jozef.benka@upjs.sk

Referát pre zahraničné vzťahy

Bc. Oľga Gállová

+421 55 234 7129

olga.gallova@upjs.sk

Dekanát FF UPJŠ
Šrobárova 2
040 59 Košice

Referát pre zahraničné vzťahy

Bc. Natália Bačová

+421 55 234 7138

natalia.bacova@upjs.sk

Dekanát FF UPJŠ
Šrobárova 2
040 59 Košice

Katedra anglistiky a amerikanistiky

doc. Mgr. Renáta Timková PhD.
(zamestnanecké mobility, IIA)

+421 55 / 234 7132

renata.timkova@upjs.sk

Mgr. Dmytro Hrytsu
(študentské mobility)

+421 55 / 234 7149

dmytro.mykolajovyc.hrycu@student.upjs.sk

KAaA FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra germanistiky

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD.
(študentské mobility)

+421 55 234 7153

alexandra.popovicova@upjs.sk

doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD
(zamestnanecké mobility)

+421 55 234 7119

ingrid.puchalova@upjs.sk

KG FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

+421 55 234 7127

marketa.andricikova@upjs.sk

KSSFaK
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra klasickej filológie

prof. PhDr. František Šimon, CSc.

frantisek.simon@upjs.sk

KKF FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra filozofie

doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.

+421 55 234 7112

kristina.bosakova@upjs.sk

KF FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice,

Katedra histórie

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

+421 55 234 7167

maros.melicharek@upjs.sk

KH FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra politológie

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.

+421 55 234 7175

tomas.dvorsky@upjs.sk

KPO FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra sociálnej práce

doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

katarina.sinanska@upjs.sk

KSP
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra pedagogiky

PaedDr. Michal Novocký, PhD

+421 55 234 7172

michal.novocky@upjs.sk

KP FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra psychológie

Mgr. Viktória Hičárová, PhD.

+421 55 234 7148

viktoria.hicarova@upjs.sk

KPS FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

doc. Mgr. Gabriel Baník, PhD.

N/A

gabriel.banik@upjs.sk

KPPaPZ FF UPJŠ
Moyzesová 9
040 01 Košice

Mgr. Patrik Berta

+421 55 234 1629

patrik.berta@upjs.sk

ÚTVŠ UPJŠ
Medická 6
040 11 Košice,