Prejsť na obsah

CWUR

2minút, 9sekúnd

Ranking agentúry Center for World University Rankings sa nespolieha na prieskumy, či dáta sprostredkované samotnými inštitúciami. Ranking je zostavený na základe siedmych kritérií zoskupených do štyroch oblastí:

OblasťKritériumPopis
Kvalita vzdelávania Kritérium je posudzované na základe počtu absolventov, ktorí získali významné akademické ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (25%).
Postavenie absolventov na pracovnom trhu Kritérium je posudzované na základe počtu absolventov, ktorí sa zamestnali vo vrcholových pozíciách v najväčších spoločnostiach v pomere k veľkosti univerzity (25%).
Akademickí zamestnanci Kritérium je posudzované na základe počtu akademických zamestnancov, ktorí získali významné akademické ocenenia (10%).
Kvalita výskumuPočet publikáciíReprezentuje celkový počet publikácií (10%).
 Publikácie vysokej kvalityKritérium je posudzované podľa počtu článkov, ktoré boli publikované v najvýznamnejších vedeckých časopisoch (10%).
 VplyvToto kritérium je založené na počte článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch s najväčším vplyvom (10%).
 Počet citáciíKritérium je posudzované na základe počtu článkov s vysokým počtom citácií (10%).

Umiestnenie UPJŠ

S hodnotením 68,2 bodov sa v roku 2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila na 1435. mieste v rankingu CWUR World University Rankings. V rámci Slovenska sa UPJŠ umiestnila na 2. mieste z 4 hodnotených univerzít: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefe Šafárika v Košiciach, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave a Technická Univerzita v Košiciach. V rámci Českej republiky a Slovenska sa UPJŠ umiestnila na 10. mieste z 15 hodnotených univerzít a v rámci krajín V4 bola ohodnotená 40. miestom zo 62 univerzít. Ranking síce hodnotí štyri kategórie kritérií, UPJŠ bola ohodnotená len v kvalite výskumu, pričom sa umiestnila na 1374. mieste v celosvetovom meradle. Tento rok bolo hodnotených 20 531 inštitúcii vyššieho vzdelávania z celého sveta, pričom do konečného rankingu sa zaradilo iba 2000 najlepšie hodnotených. UPJŠ tak patrí do skupiny 7% top univerzít sveta.


Študuj na UPJŠ