Prejsť na obsah

Kurz Interkultúrnej komunikácie buduje globálne porozumenie

0minút, 41sekúnd

V letnom semestri 2023/2024 Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ zorganizoval pravidelný kurz Interkultúrnej komunikácie pod vedením Mgr. Ing Ingrid Madárovej, PhD. z Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ. Vďaka účasti zahraničných študentov a študentiek z Uzbekistanu, Francúzska a Turecka kurz slúžil ako dynamické fórum na skúmanie medzikultúrnej interakcie. Účastníci a účastníčky kurzu sa ponorili do rôznych tém od jazykových maličkostí až po spoločenské normy, čím nadobudli cenné poznatky o kultúrnych rozličnostiach. Pestré zloženie študijnej skupiny obohatilo dialóg a pomohlo pri budovaní prostredia vzájomného rešpektu. S každým kurzom Interkultúrnej komunikácie pomáhame študentom a študentkám nadobudnúť poznatky pre život v rozmanitom a zároveň poprepájanom svete.