UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Gyncare s.r.o., Košice

Gyncare, s.r.o.
Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice, www.gyncare.sk
English version
 

Centrum pre reprodukčnú gynekológiu Gyncare, s.r.o. je výučbovou základňou LF UPŠ v Košiciach od akademického roku 2016/2017.

V rámci pracoviska sa študenti pregraduálnej aj postgraduálnej výučby LF UPJŠ môžu zoznámiť so všetkými metodikami, ktoré v súčasnosti asistovaná reprodukcia neplodným párom môže ponúknuť. Na pracovisku sa realizujú intrauterinné inseminácie, cykly in vitro fertilizácie, mikromanipulačné metodiky – intracytoplazmatická injekcia spermií, asistovaný hatching, metódy selekcie spermií v rámci in vitro fertilizácie, time lapse monitoring embryí, kryoprezervácia gamét aj embryí, ako ja techniky predimplantačného genetického skríningu a predimplantačnej genetickej diagnostiky. Väčšina prístrojového vybavenia pracoviska je vybavená kamerový systémom, takže študenti môžu priamo sledovať embryologické postupy v on-line prenose.

Posledná aktualizácia: 28.11.2017