UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výučbová základňa všeobecného lekárstva

MEDICOMP s.r.o.
Letná 45, 040 01 Košice
English version
 

Výučbová základňa všeobecného lekárstva MEDICOMP KOŠICE s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice je pracoviskom pre pregraduálnu výučbu študentov LF UPJŠ v odbore Všeobecné lekárstvo a Odbornú prax zo všeobecného lekárstva v 5. a 6. ročníku štúdia medicíny, tiež General medicine 5th year, od roku 2016.

Táto ambulancia predstavuje ambulanciu primárneho kontaktu s pacientmi a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť, tiež aj s vykonávaním pracovnej zdravotnej služby. Na pracovisku sú realizované diagnosticko-liečebné úkony, pedagogická činnosť a vedecko-výskumná činnosť.

Posledná aktualizácia: 28.11.2017