UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS metabolickou Nemocnica Poprad, a.s. a UPJŠ LF

Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka č. 803/28, 05845 Poprad
English version
 

 

Posledná aktualizácia: 04.09.2019