UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Špecializované pracovisko intervenčnej algeziológie a spinálnych endoskopických techník Europainclinics

R- clinic s.r.o., Štefánikova 1599/82, 085 01  Bardejov
Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, 040 11  Košice
English version
 

 

Posledná aktualizácia: 24.04.2019