UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Centrum asistovanej reprodukcie

Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o.
Masarykova 17/A, 040 01 Košice, www.spln.eu
English version
 

Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r. o. je výučbovou základňou LF UPŠ v Košiciach od akademického roku 2015/2016.

Posledná aktualizácia: 28.11.2017