UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Ipeľská č. 1, 043 74 Košice
English version
 

Výučbu zabezpečuje Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF.

Posledná aktualizácia: 03.08.2018