UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Dekanát UPJŠ Lekárskej fakulty

Trieda SNP 1, 040 11 Košice
e-mail: LF-sekr-tajomnik@upjs.sk, LF-sekr-dekan@upjs.sk
English version
http://www.medic.upjs.sk
 
Tajomník fakulty: tel.: (+421 55) 642 8151
Ing. Libuša Sabolová VoIP: (+421 55) 234 3301
 
Sekretariát dekana a tajomníka fakulty: tel.: (+421 55) 642 8151
Zuzana Davidová   VoIP: (+421 55) 234 3400
Lucia Fraňová   VoIP: (+421 55) 234 3400
 
PR manažér:
RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3220
 
Právnik:
JUDr. Monika Kajla, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3303
 
Personálne oddelenie:
Ing. Jarmila Horňaková   VoIP: (+421 55) 234 3315
Ing. Katarína Vašinská VoIP: (+421 55) 234 3315
 
Študijné oddelenie:
Ing. Martina Hámorská - vedúca oddelenia VoIP: (+421 55) 234 3311
Jela Andrášová VoIP: (+421 55) 234 3360
Mgr. Miriam Bednariková VoIP: (+421 55) 234 3359
Mgr. Jana Bodnárová VoIP: (+421 55) 234 3361
Dana Černáková VoIP: (+421 55) 234 3346
Ing. Mária Horňáková VoIP: (+421 55) 234 3361
JUDr. Tomáš Hujdič VoIP: (+421 55) 234 3319
Ing. Beáta Mošková VoIP: (+421 55) 234 3310
Ing. Lenka Radáčiová VoIP: (+421 55) 234 3371
Ing. Zuzana Salociová VoIP: (+421 55) 234 3516
Ing. Mária Spišáková VoIP: (+421 55) 234 3319
Mgr. Anna Utľaková VoIP: (+421 55) 234 3362
RNDr. Nela Farkašová, PhD. (MD)
RNDr. Zdenka Hrabinská (MD)
Ing. Paula Kočkárová (RD)
 
Referát pre vedu a výskum:
Ing. Renáta Kočišová VoIP: (+421 55) 234 3342
Mgr. Zuzana Tomková VoIP: (+421 55) 234 3316
Mgr. Eva Drotárová Mayerová (MD)
 
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov:
PhDr. Alexandra Hiľovská VoIP: (+421 55) 234 3326
Mgr. Katarína Tomková VoIP: (+421 55) 234 3317
Ing. Lenka Žabková VoIP: (+421 55) 234 3317
 
Referát edičnej činnosti a sekretariát AS UPJŠ LF v Košiciach:
Tatiana Hnilická VoIP: (+421 55) 234 3343
 
Referát ekonomiky práce:
Marcela Dvorčáková VoIP: (+421 55) 234 3322
 
Referát pre správu komplexného bodovacieho systému:
Ing. Martina Hámorská VoIP: (+421 55) 234 3279
 
Oddelenie Slovacrin:
MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD.  
Mgr. Katarína Marcinková  
 
Oddelenie pre medzinárodnú vedecko-výskumnú a pedagogickú spoluprácu UPJŠ LF:
 
 
Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty:
Mgr. Kvetoslava Maťašovská VoIP: (+421 55) 234 3309
Ing. Zuzana Zánická VoIP: (+421 55) 234 3462
 
Oddelenie ekonomických informácií:
Mária Krivošová-Bellušová – vedúca oddelenia VoIP: (+421 55) 234 3369
Ing. Jana Bucková VoIP: (+421 55) 234 3344
Viera Dudríková
Michal Hudák – sklad materiálu, MTZ
VoIP: (+421 55) 234 3320
VoIP: (+421 55) 234 3286
Mgr. Eva Gregová VoIP: (+421 55) 234 3302
Marta Kurucová – pokladňa VoIP: (+421 55) 234 3345
Ing. Oľga Žišková VoIP: (+421 55) 234 3354
 
Oddelenie vnútornej správy:
Ľudmila Turčianska – vedúca oddelenia (+421 55) 640 4605 VoIP: (+421 55) 234 3340
Elena Balintová – podateľňa (+421 55) 640 4606 VoIP: (+421 55) 234 3222
Ing. Iveta Durajová – podateľňa (+421 55) 640 4606 VoIP: (+421 55) 234 3304
Darina Turčianska – referát vnútornej správy (+421 55) 640 4605 VoIP: (+421 55) 234 3328
Jannette Vargová – archív a podateľňa (+421 55) 640 4606 VoIP: (+421 55) 234 3312
 
Informátori:
Milan Byrtus (+421 55) 640 4600 VoIP: (+421 55) 234 3300
Tibor Horňák (+421 55) 640 4600 VoIP: (+421 55) 234 3300
Ján Konečný (+421 55) 640 4600 VoIP: (+421 55) 234 3300
Marián Kovalský (+421 55) 640 4600 VoIP: (+421 55) 234 3300
Ivan Kras (+421 55) 640 4600 VoIP: (+421 55) 234 3300
 
Prevádzkoví pracovníci:
Marcela Koblíková   VoIP: (+421 55) 234 3440
Izabela Kurucová   VoIP: (+421 55) 234 3440
Mária Nigutová   VoIP: (+421 55) 234 3440
Anna Prokopová   VoIP: (+421 55) 234 3440
 
Oľga Byrtusová
Ľudmila Červeňaková
Eva Horváthová
Ivona Kľukovská
Anna Krukóová
Svetlana Mateszová
Anna Michaliková
Ľubica Rabatinová
Anna Rusnáková
Sandra Šusterová
Anežka Tomčíková
Valentína Vaňková
Zuzana Zagorová
 
 
Štefan Balla   VoIP: (+421 55) 234 3258
Ján Gajdoš   VoIP: (+421 55) 234 3258
Jozef Gall   VoIP: (+421 55) 234 3363
Marek Hnát   VoIP: (+421 55) 234 3258
Ing. Ľubomír Horovčák   VoIP: (+421 55) 234 3258
Benjamín Nagy   VoIP: (+421 55) 234 3258
Jozef Sedláček   VoIP: (+421 55) 234 3258
 
Závodný výbor odborovej organizácie:
Oľga Džoganová - tajomníčka VoIP: (+421 55) 234 3358

 

Posledná aktualizácia: 23.09.2021