Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 41sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH Tel.: +421 55 640 3890 Tel./VoIP: +421 55 234 3488
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA Tel.: +421 55 640 3896 Tel./VoIP: +421 55 234 3445
ORCID iD icon

Sekretárka:
Ing. Stanislava Kovácsová Tel.: +421 55 640 3895 Tel./VoIP: +421 55 234 3412

Docent:
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD. Tel.: +421 55 640 3889, 3886

Odborní asistenti:
MUDr. Jozef Brezina, PhD. Tel.: +421 55 640 3882
MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MHA, MPH Tel.: +421 55 640 3975 Tel./VoIP: +421 55 234 3520
MUDr. Pavol Harbuľák Tel.: +421 55 640 3883, 3886
MUDr. Tomáš Hildebrand, PhD. Tel.: +421 55 640 3879
MUDr. Rastislav Kalanin, PhD.  
MUDr. Róbert Kilík, PhD. Tel.: +421 55 640 3898, 3870
MUDr. Dušan Leško, PhD. Tel.: +421 55 640 3882, 3875
MUDr. Lucia Sukovská Lakyová, PhD. Tel.: +421 55 640 3881, 3885
MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH Tel.: +421 55 640 3880
MUDr. Milan Šudák, PhD. Tel.: +421 55 235 3871, 2542
MUDr. Peter Zavacký, PhD., MPH Tel.: +421 55 640 3878, 3875

Interní doktorandi:
MUDr. Kleanthia Efthymiou Tel.: +421 55 640 3716
MUDr. Natália Madárová Tel.: +421 55 640 3881
MUDr. Veronika Roškovičová Tel.: +421 55 640 3881


Študuj na UPJŠ