Prejsť na obsah

Výučba

0minút, 29sekúnd

Pedagogická činnosť kliniky

Pedagogické aktivity prebiehajú na pregraduálnej a postgraduálnej úrovni.

Pregragraduálna výučba:
Na II. internej klinike realizujeme výučbu v rámci praktických cvičení pre študentov 3. – 6. ročníka UPJŠ LF, v študijnom odbore všeobecné a zubné lekárstvo. Výučba študentov na praktických cvičeniach prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.

Postgraduálna výučba – výchova doktorandov:
Veľmi aktívne sa podieľame na vedeckej výchove interných i externých doktorandov v odbore 7.1.4 vnútorné choroby.


Študuj na UPJŠ