Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 33sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. Tel.: +421 55 640 3527
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Martin Janičko, PhD. Tel.: +421 55 640 3527
ORCID iD icon

Sekretárka:
Mgr. Jana Orosová Tel.: +421 55 640 3414 Tel./VoIP: +421 55 234 3437
Bc. Eva Mišíková (PN)

Docenti:
doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
doc. MUDr. Eduard Veseliny, PhD. Tel.: +421 55 640 3527

Odborní asistenti:
MUDr. Igor Gaľa, PhD., MPH
MUDr. Jakub Gazda, PhD.
MUDr. Laura Gombošová, PhD. Tel.: +421 55 640 3514
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD. Tel.: +421 55 640 3766

Asistent:
MUDr. Martin Kučera Tel.: +421 55 640 3527

Interní doktorandi:
MUDr. Tomáš Koky  
MUDr. Marián Macej
MUDr. Martin Tomáš  
MUDr. Filip Treľo  
MUDr. Zuzana Žeňuchová


Študuj na UPJŠ