UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

II. psychiatrická klinika

Rastislavova 43, 041 90 Košice, fax: (+421 55) 615 2722 English version
 

II. psychiatrická klinika sa nachádza v areáli Univerzitnej nemocnice na Rastislavovej ul. č. 43, XVI. pavilón. Zabezpečuje vyučovanie psychiatrie pre niekoľko študijných programov, a to pre 50 % študentov Lekárskej fakulty (druhých 50 % študentov vyučuje I. psychiatrická klinika so sídlom v monobloku na Triede SNP č. 1).

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava v súčasnosti na výskum suicidality, komorbidity depresie a telesných ochorení (najmä endokrinných). II. psychiatrická klinika má 48 lôžok (24 na ženskom oddelení, 24 na mužskom oddelení), poskytuje psychiatrickú zdravotnú starostlivosť dospelým pacientom nad 18 rokov.

Oznamy

Zadelenie skupín 4VL Psychiatria 1:
I. psychiatrická klinika, Trieda SNP 1 - 1,2,3,9,10,11
II. psychiatrická klinika, Rastislavova 43 - 4,5,6,7,8,12,13

Zadelenie skupín 4ZL Psychiatria:
I. psychiatrická klinika, Trieda SNP 1 - 1abc,3abc
II. psychiatrická klinika, Rastislavova 43 - 2abc

 

Posledná aktualizácia: 10.02.2021