UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História kliniky

II. psychiatrická klinika vznikla dňa 1.júna 2005 z bývalého Psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice. Bola vytvorená ako ďalšia výučbová základňa z dôvodu zvyšujúceho sa počtu študentov.

Posledná aktualizácia: 03.07.2013