UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Rastislavova 43, 041 90 Košice, fax: (+421 55) 615 2722 English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. (+421 55) 615 2720
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
vacat  
 
Sekretárka:
Mgr. Henrieta Gabonayová (+421 55) 615 2722  
 
Odborní asistenti:
MUDr. Aneta Bednářová, PhD. (+421 55) 615 2725
MUDr. Jana Vančíková, PhD. (+421 55) 615 2725

 

Posledná aktualizácia: 06.05.2017