Prejsť na obsah

Spoločné vzdelávanie s podporou Krajskej nemocnice v Miškolci a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

1minút, 7sekúnd

Výpomocou v chýbajúcich odvetviach, ako aj v dôsledku spolupráce medzi samosprávnymi územnými celkami a regiónmi sa zvyšuje úroveň inštitúciami poskytovaných služieb. Ošetrovanie chorých v regióne sa tak môže stať stabilnejším a udržateľnejším. Našim cieľom je vytvoriť rámce odbornej spolupráce (napríklad vytvorenie a zavedenie spoločných protokolov pre ošetrovanie), ako aj vykreovať smery spoločne vedeného výskumu.

Ako dôsledok stability a rozvoja lekárskej a odbornej ošetrovateľskej pracovnej sily sa dá očakávať zvýšenie spokojnosti pacientov. V dôsledku pružnosti spoločného vzdelávania, jeho aktuálnosti a obsahu je možné očakávať zvýšenú spokojnosť zamestnancov, čo môže priniesť pozitívne výsledky v udržaní pracovnej sily v medicínskych ustanovizniach. Spolupráca v projekte môže priniesť vytvorenie spoločného odborného komunikačného jazyka a dialógu, prekleňujúceho hranice.

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Oficiálne heslo programu
Logo Európskej únie

   

Poznámka: Obsah tejto stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.


Študuj na UPJŠ