UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav experimentálnej medicíny

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav experimentálnej medicíny sa sústredí na štúdium úlohy črevnej mikroflóry v patogenéze chronických chorôb človeka a možnosti ich prevencie a terapie s využitím cielenej modulácie črevnej mikroflóry. Dôležitým cieľom Ústavu experimentálnej medicíny je uplatňovanie poznatkov získaných v rámci riešenia výskumných projektov pre vývoj nových probiotických prípravkov, ktoré napomôžu zefektívniť prevenciu a terapiu chronických chorôb.

Ústav sa podieľa aj na pedagogickej činnosti v rámci doktorského a doktorandského štúdia a zabezpečuje prenos poznatkov získaných v rámci výskumnej činnosti do výučbového procesu a pre odbornú verejnosť.

Ústav experimentálnej medicíny je zakladateľským členom neziskovej organizácie Cassovia Life Sciences združujúcej výskumné pracoviská a priemyselné inštitúcie predovšetkým v strednej Európe. CLS integruje ich výskumný potenciál pri získavaní medzinárodných projektov, predovšetkým v rámci EÚ programu Horizon 2020.

Partneri

Partnermi Ústavu experimentálnej medicíny sú viaceré významné Slovenské a zahraničné pracoviská:

Univerzity a vedeckovýskumné pracoviská

             

           

Priemyselní a iní partneri

       

Významné ocenenia pracovníkov ústavu

Rok 2017

MVDr. Ladislav Strojný, PhD. – 3. miesto za najlepší poster, konferencia INDC 2017, Praha, Česká republika

Rok 2015

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. a MVDr. Ladislav Strojný, PhD. – Získali Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii „Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi“.

Rok 2013

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. – Udelenie Ceny primátora mesta Košice. (7. mája 2013).

RNDr. Jana Štofilová – 2. miesto v kategórii PhD. Students‘ Work – Theoretical Part, 5th International Student Medical Congress Košice.

Rok 2012

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. – Udelenie čestného titulu "Honored Professeur". Ústav mikrobiológie a imunológie I. I. Mečnikova Ukrajinskej akadémie lekárskych vied v Charkove  (27. septembra 2012).

RNDr. Viktória Szabadosová – 2. miesto v kategórii PhD. Students‘ Work – Theoretical Part, 4th International Student Medical Congress Košice.

Rok 2003

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. – Udelenie Diplomu za rozvoj vedy v oblasti veterinárneho lekárstva. Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied.

Oznamy

V dňoch 18. – 21. júna 2018 sa v Maďarskej Budapešti uskutoční medzinárodná konferencia o probiotikách a prebiotikách IPC 2018. Súčasťou konferencie IPC 2018 bude kongres SOMED 2018 (40th International Congress of the Society for Microbial Ecology and Diseases: MICROBIOTA IN HEALTH AND DISEASE), ktorý ponúka príležitosť pre prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov z danej oblasti.

Posledná aktualizácia: 20.11.2017