UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Prijatie u prezidentky SR

Dňa  21. marca 2022 prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v Grasalkovičovom paláci v Bratislave autorský kolektív diela Komentár k Ústave SR. 

Ide o pozoruhodné vedecké dielo, ktoré vzniklo v súčinnosti jedenástich ústavných právnikov, pôsobiacich na právnických fakultách v rámci Slovenska pod vedením prof. JUDr. Jána Sváka, CSc a prof. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. Organizačné práce zastrešoval doc. JUDr. Marián Giba, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Komentár bol vydaný v druhej polovici uplynulého kalendárneho roka vo vydavateľstve Wolters Kluver.

Za Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach sa podujatia zúčastnila doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. a prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

Autorský kolektív pri tejto príležitosti odovzdal jeden výtlačok Komentára k Ústave SR pani prezidentke, ktorá bola zároveň autorkou predhovoru v tomto komentári. 

 

Zdroj foto:  Kancelária prezidenta SR


Posledná aktualizácia: 29.03.2022