Prejsť na obsah

Tlačivá na stiahnutie

0minút, 44sekúnd

Príloha č. 4Dohoda o použití cestného motor.vozidla okrem AUS /na stiahnutie/

Poz.: Od 1.1.2008 je v platnosti nové interné tlačivo „Dohoda o použití cestného motorového vozidla okrem motorového vozidla zamestnávateľa uzavretá v súlade s ust. § 7 ods. 1 a 8 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi UPJŠ /fakultou/ a zamestnancom /majiteľom vozidla/ 

K Dohode o použití vlastného cestného motorového vozidla žiadateľ/ka pripojí:
1) fotokópiu technického preukazu k vozidlu; 
2) fotokópiu zákonnej poistnej zmluvy (vrátane dokladu o vykonanej úhrade poistnej sumy na príslušný rok);
3) fotokópiu havarijnej poistnej zmluvy (vrátane dokladu o vykonanej úhrade poistnej sumy na príslušný rok).

 

SPRÁVA Z PRACOVNEJ CESTY
(tlačivo správy je určené pre tuzemské aj zahraničné pracovné cesty zamestnancov UPJŠ a jej pracovísk)


Študuj na UPJŠ