Prejsť na obsah

Fotogaléria

1minút, 31sekúnd

2020 – Bratislavské právnické fórum 2020, Bratislava (Slovensko)

2019 – V. Medzinárodná Baltická konferencia Finančného práva, Gdynia – Karlskrona – Oland (Poľsko, Švédsko)

2019 – Tax Advisors Award, Bratislava (Slovensko)

2019 – Právo fondov EÚ v teórii a praxi, Košice (Slovensko)

2019 – III. slovensko-české dni daňového práva, Košice (Slovensko)

2019 – Konferencia Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, Telč (Česko)

2019 – Medzinárodná konferencia Axiology in the Financial Law of the States of Central and Eastern Europe, Grodno (Bielorusko)

2019 – Olomoucké právnické dny 2019, Olomouc (Česko)

2018 – II. slovensko-české dni daňového práva, Horný Smokovec (Slovensko)

2018 – Tax Advisors Award, Bratislava (Slovensko)

2017 – 17th European Conference on Digital Government, Lisabon (Portugalsko)

2017 – I. slovensko-české dni daňového práva, Košice (Slovensko)

2017 – Kodaň (Dánsko)

2017 – Market Value-Based Taxation of Real Prooerty Lessons from International Experience, Ľubľana (Slovinsko)

2017 – Olomoucké právnické dny 2017, Olomouc (Česko)

2017 – Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest, Vilnius (Litva)

2016 – Medzinárodná vedecká konferencia – Soukromé a veřejné v soudobém právu, Praha (Česko)

2016 – Medzinárodní vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Košice (Slovensko)

2016 – Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, Bialystok (Poľsko)

2015 – III. Medzinárodná Baltická konferencia Finančného práva, Gdyna – Karlskrona – Kalmar (Poľsko, Švédsko)

2013 – ACTL Winter Course on European Direct Tax Law, University of Amsterdam – Faculty of Law, Amsterdam Centre for Tax Law, Amsterdam (Holandsko)

2013 – II. Medzinárodná Baltická konferencia Finančného práva, Gdańsk – Nynashamn – Štokholm – Gdańsk (Poľsko, Švédsko)

2010 – Konferencia v Štokholme (Švédsko)


Študuj na UPJŠ