Prejsť na obsah

Oznamy

0minút, 26sekúnd

KOP oznamuje študentom pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia termín štátnej skúšky bude 10. 6. a 12. 6. 2024 prosíme študentov, aby sa prihlásili na termín mail: helena.valkova@upjs.sk

Ponuka na študijnú literatúru

Občianske právo hmotné 3. vydanie

Právo duševného vlastníctva

Civilné právo procesné , Úvod do civilného procesu  a sporové konanie, 1. vydanie

Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov

Pokyny ku online skúškam


Študuj na UPJŠ