Prejsť na obsah

Oznamy

1minút, 35sekúnd

KONZULTAČNÉ HODINY – Zimný semester 2023/2024   

OZNAM

určený pre študentov skupín JUDr. Štefana Kseňáka, PhD. v ZS AR 2023/2024

Opravné testy študentov 1., 5. a 6. skupiny (vyučujúci JUDr. Štefan Kseňák, PhD.) sa budú písať dňa 12. decembra 2023 (utorok) o 15:20 hod v miestnosti P1.
V uvedený deň sa budú písať aj náhradné testy študentov, ktorí test nepísali v riadnom termíne.

                     OZNAM                     

                                                                                          určený pre študentov opakujúcich predmet Správne právo – štátna skúška

Dobrý deň,
oznamujeme študentom bakalárskeho štúdia v nadštandardnej dĺžke štúdia, že štátna skúška – opravný termín z predmetu Správne právo sa uskutoční v dňoch 25.1. 2024 a 26.1. 2024 od 8:00 hod , miestnosť LA1014 – prízemie, Kováčska 26. Môžete sa prihlasovať u pani Illéšovej na mail: jozefina.illesova@upjs.sk alebo telefonicky 055/2344170.
Poznámka : nakoľko sa 26.1. 2024 uskutočnia aj rigorózne skúšky, prevažne Vás budeme zapisovať na 25.1. 2024.
doc. JUDr. Radomir Jakab, PhD.

 OZNAM

                                                                                                   určený pre študentov opakujúcich predmet Správne právo I.

„Podľa rozhodnutia katedry, aj keď ide o opakovaný predmet (pri ktorom bola povolená neúčasť z dôvodu kolízie s prezenčnou výučbou), študenti opakujúci tento predmet sú povinní absolvovať test priebežného hodnotenia. Až jeho úspešným absolvovaním je možné sa prihlásiť na postupovú skúšku. Inak povedané, ak študent opakujúci predmet ho absolvoval minulý rok (vrátane priebežného hodnotenia), tento semester musí opätovne absolvovať test priebežného hodnotenia.

V prípade, ak študent opakujúci ročník nevykonal test priebežného hodnotenia v riadnom termíne (v 11. týždni), bude môcť vykonať náhradný test v 12. týždni. Presný dátum a čas bude oznámený v najbližších dňoch.“

doc. JUDr. Radomir Jakab, PhD.


Študuj na UPJŠ