Prejsť na obsah

Oznamy

1minút, 6sekúnd

KONZULTAČNÉ HODINY – Letný semester 2022/2023   

OZNAM

Dobrý deň,katedra ústavného práva a správneho práva oznamuje študentom bakalárskeho štúdia, že prednáška z predmetu „Základy teórie ústavy“ sa bude konať dnes 6.10. 2022  na Rektoráte UPJŠ, Šrobárova 2 v miestnosti RB0A5 z dôvodu zvýšenia kapacity.doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.          vedúca katedry

 OZNAM

                         určený pre študentov opakujúcich predmet Správne právo I.

„Podľa rozhodnutia katedry, aj keď ide o opakovaný predmet (pri ktorom bola povolená neúčasť z dôvodu kolízie s prezenčnou výučbou), študenti opakujúci tento predmet sú povinní absolvovať test priebežného hodnotenia. Až jeho úspešným absolvovaním je možné sa prihlásiť na postupovú skúšku. Inak povedané, ak študent opakujúci predmet ho absolvoval minulý rok (vrátane priebežného hodnotenia), tento semester musí opätovne absolvovať test priebežného hodnotenia.

V prípade, ak študent opakujúci ročník nevykonal test priebežného hodnotenia v riadnom termíne (v 11. týždni), bude môcť vykonať náhradný test v 12. týždni. Presný dátum a čas bude oznámený v najbližších dňoch.“

doc. JUDr. Radomir Jakab, PhD.

prodekan pre vedeckovyskumnu cinnost, doktorandske studium a dalsie vzdelavanie


Študuj na UPJŠ