Prejsť na obsah

Oznamy

0minút, 49sekúnd

KONZULTAČNÉ HODINY – Zimný semester 2023/2024   

                     OZNAM                     

                                                                              určený pre študentov opakujúcich predmet Správne právo – štátna skúška v LS AR 2023/2024

Dobrý deň,
Katedra ústavného práva a správneho práva oznamuje študentom  denného a externého bakalárskeho štúdia a tiež aj študentom v nadštandardnej dĺžke štúdia, že náhradný a opravný termín štátnej skúšky z predmetu „Správne právo“ sa uskutoční v dňoch 19.8.2024 a 20.8.2024 od 8:00 hod.. Všetci, ktorí ste sa prihlásili budete zaradení v programe AIS. Študenti, ktorí sa ešte neprihlásili na štátnu skúšku, môžu byť zaradení  na 21.8.2024 po skončení rigoróznych skúšok cca na 9:30 hod. Za týmto účelom zašlite mail na: jozefina.illesova@upjs.sk.
Termín 21.8.2024 platí iba pre študentov, ktorí sa ešte neprihlásili na štátnu skúšku zo Správneho práva.
doc. JUDr. Radomir Jakab, PhD.


Študuj na UPJŠ