Prejsť na obsah

Štátnicová výučba medzinárodného práva

0minút, 27sekúnd

Termíny a témy štátnicovej výučby medzinárodného práva pre AR 2023/2024

Štátnicové otázky z medzinárodného práva pre AR 2023/2024

Klučka, J., Csach, K., Závadová, D., Benko, R., Elbert, Ľ., Gregová Širicová, Ľ., Giertl, A.: Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo

Csach, K., Gregová Širicová, Ľ.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného, 2. vydanie.

Elbert, E., Gregová Širicová, Ľ.: Prípady z medzinárodného práva verejného


Študuj na UPJŠ