Prejsť na obsah

Výučba

0minút, 30sekúnd

Bakalárske a magisterské  štúdium

Ústav teórie práva Gustava Radbrucha zabezpečuje dištančné skúšanie jednotlivých vyučovaných predmetov nasledujúcim spôsobom:

  • Spôsob prihlasovania na skúšky zostáva zachovaný (prostredníctvom systému AIS)
  • Skúšky prebehnú písomnou formou cez e-learningový portál UPJŠ, systém LMS moodle:   https://lms.upjs.sk/
  • Prihlasovacie heslá k jednotlivým predmetom zašlú študentom vyučujúci prostredníctvom emailu
  • Príručka pre študenta: https://lms.upjs.sk/mod/resource/view.php?id=31003

 


Študuj na UPJŠ