Prejsť na obsah

Zoznam školiteľov

2minút, 17sekúnd

Študijný odbor:    Právo

Študijný program:
Teória a dejiny štátu a práva:
1. prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. – gabriela.dobrovicova@upjs.sk
2. doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. – vladimir.vrana@upjs.sk
3. doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. – erik.stenpien@upjs.sk
4. prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach –  ladislav.orosz@upjs.sk
5. doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.  – alena.krunkova@upjs.sk
6. doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. – martina.janosikova@upjs.sk
7. doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD. – marta.tothova@upjs.sk
8. doc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD. – marta.lapcakova@upjs.sk
9. doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD. – miroslav.fico@upjs.sk

Obchodné a finančné právo:
1. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. – vladimir.babcak@upjs.sk
2. prof. JUDr. Ján Husár, CSc. –  jan.husar@upjs.sk
3. doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. – kristian.csach@truni.sk
4. doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. – karin.cakoci@upjs.sk
5. prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. – miroslav.strkolec@upjs.sk
6. doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. – regina.huckova@upjs.sk
7. doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. – diana.trescakova@upjs.sk
8. doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. – jaroslav.dolny@upjs.sk

Občianske právo:
1. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – peter.vojcik@upjs.sk
2. prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. – jan.mazak@upjs.sk
3. doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. – peter.molnar@upjs.sk
4. doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD. – milan.sudzina@upjs.sk
5. doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – renata.bacarova@upjs.sk
6. doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. – marcel.dolobac@upjs.sk
7. doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD. – jana.zulova@upjs.sk
8. doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. – jaroslav.čollak@upjs.sk

Medzinárodné právo:
1. prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. – jan.klucka@upjs.sk
2. prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach  – ladislav.orosz@upjs.sk
3. doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. – martina.janosikova@upjs.sk
4. prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. – juraj.jankuv@upjs.sk
5. JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univ. doc. – ludmila.elbert@upjs.sk

Trestné právo:
1. prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. – sergej.romza@upjs.sk
2. doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. – simona.ferencikova@upjs.sk
3. doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. – radomir.jakab@upjs.sk
4. doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD. – miroslav.fico@upjs.sk
5. doc. JUDr. Tibor Seman, PhD. – tibor.seman@upjs.sk
6. doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. – jozef.tekeli@upjs.sk
7. doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD. – martin.strkolec@upjs.sk


Študuj na UPJŠ