Prejsť na obsah

Noví členovia vedenia univerzity

0minút, 28sekúnd

Dňa 7.11. rektor UPJŠ v Košiciach profesor Daniel Pella poveril výkonom funkcie prorektora pre koncepciu a kvalitu vzdelávania zástupcu z Prírodovedeckej fakulty profesora Jaroslava Hofierku. Pán rektor zároveň poveril  docentku Renátu Orosovú z Filozofickej fakulty výkonom agendy prorektora pre interdisciplinárne vzdelávanie a inovácie.

Obom novým členom vedenia univerzity srdečne blahoželáme a prajeme úspešné naplnenie vízií smerujúcich k zvyšovaniu kvality práce a štúdia na UPJŠ v Košiciach.

Vedenie univerzity


Študuj na UPJŠ