UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vedenie Univerzity


 

Rektor

   
  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
E-mail: e-mail: pavol.sovak@upjs.sk
           rektor@upjs.sk 
Tel. č.: 055/62 226 08
VoIP (enum): +421 55 234-1601
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
     

Prorektori

   
 

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
e-mail: peter.fedorocko@upjs.sk

     
  doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
Prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
e-mail: regina.huckova@upjs.sk
     
  prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
e-mail: pavol.jarcuska@upjs.sk
     
  prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
e-mail: martin.pekar@upjs.sk
     
  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk
     
  prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
e-mail: gabriel.semanisin@upjs.sk
     
     

Kvestor

  RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
Tel.: +421 55 62 226 08
e-mail: michal.tkac@upjs.sk
     

 

Prizývaní na zasadnutia vedenia UPJŠ:

     
Poradkyňa rektora pre legislatívu na obdobie od 31.08.2021 do 31.08.2022   prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
e-mail: maria.bujnakova@upjs.sk
     
Poradca rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia na obdobie od 31.08.2021 do 31.08.2022   prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
e-mail: jan.gbur@upjs.sk
     
Predsedníčka Rady VSK UPJŠ na obdobie od 01.05.2021 do 31.04.2025   prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
e-mail: maria.marekova@upjs.sk
     
Predsedníčka Akademického senátu UPJŠ   doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Tel.: +421 55 234 4167
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk
     
Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)   Mgr. Adriana Sabolová
Tel.: +421 55 62 226 08, 234 1162
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
     
Tlačový referent a hovorca UPJŠ   Mgr. Laura Hoľanová
Tel.: +421 905 385 911, 234 1550
e-mail: laura.holanova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 26.04.2022