UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedenie Univerzity


 

Rektor

   
  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
E-mail: e-mail: pavol.sovak@upjs.sk
           rektor@upjs.sk 
Tel. č.: 055/62 226 08
VoIP (enum): +421 55 234-1601
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
     

Prorektori

   
  Prorektorka pre legislatívu
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Tel.: +421 55 234 1148
e-mail: maria.bujnakova@upjs.sk
     
  Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Tel.: +421 55 234 1160
e-mail: peter.fedorocko@upjs.sk
     
  Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Tel.: +421 55 234 1145
e-mail: jan.gbur@upjs.sk
     
  Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Tel.: +421 55 234 1135
e-mail: pavol.jarcuska@upjs.sk
     
  Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Tel.: +421 55 234 1146
e-mail: maria.marekova@upjs.sk
     
  Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Tel.: +421 55 234 1164
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk
     
     

Kvestor

  RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
Tel.: +421 55 62 226 08
e-mail: michal.tkac@upjs.sk
     

 

Prizývaní na zasadnutia vedenia UPJŠ:

     
Poradca pre informačné technológie a systém kvality   prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
e-mail: gabriel.semanisin@upjs.sk
     
Predsedníčka Akademického senátu UPJŠ   doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Tel.: +421 55 234 4167
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk
     
Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)   Mgr. Adriana Sabolová
Tel.: +421 55 62 226 08, 234 1162
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
     
Tlačový referent a hovorca   Mgr. Linda Babušík Adamčíková
Tel.: +421 905 385 911, 234 1112
e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 06.06.2019