Prejsť na obsah

PF UPJŠ na Vodíkovom Workshope 2024

1minút, 5sekúnd

Dňa 13.3.2024 sa v Košiciach uskutočnil Vodíkový Workshop zameraný na diskusiu o aktuálnom stave rozvoja východoslovenského vodíkového ekosystému, jeho smerovaní a  pokrokoch dosiahnutých v oblasti vodíkových technológií na Slovensku. Fóra sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, samosprávy a odborná verejnosť. Na podujatí vystúpili renomovaní odborníci z oblasti politík smerovania vodíkových technológií, ich implementácie, legislatívy a vedy a výskumu. PF UPJŠ reprezentoval na podujatí prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. Ústavu chemických vied, ktorý predstavil výskum pracoviska zameraný na adsorpčné uskladnenie vodíka.

Workshop bol organizovaný Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska (NVAS) a Centrom výskumu vodíkových technológií (CVVT),  ktorého jedným zo zakladajúcich členov je aj UPJŠ zapojená prostredníctvom laboratória prof. RNDr. Vladimíra Zeleňáka, DrSc., z Katedry anorganickej chémie PF UPJŠ. UPJŠ sa prostredníctvom skupiny prof. Zeleňáka systematicky zapája problematiky výskumu a zavádzania vodíkových technológií už niekoľko rokov. Prof. Zeleňák je jedným so spoluautorov Vodíkovej stratégie Košického samosprávneho kraja.


Študuj na UPJŠ