Prejsť na obsah

Štart projektu AI-BOOST

1minút, 42sekúnd

V dňoch 22. – 23. januára 2024 sa v priestoroch EIT Digital v Bruseli stretli na prvom pracovnom prezenčnom pracovnom stretnutí reprezentácie partnerov konzorciá prestížneho projektu AI-BOOST – Umelá inteligencia pre lepšie príležitosti a vedecký pokrok smerom k dôveryhodnému a na človeka orientovanému digitálnemu prostrediu. Cieľom projektu je realizácia otvorených výziev financovaných EÚ, ktorý bude slúžiť ako referenčná hodnota pre európsku komunitu v oblasti umelej inteligencie (AI). 

Členmi konzorciá projektu sú:

Pracovný program „kick-off“ stretnutia bol zameraný na detailnú prípravu organizácie a priebehu riešenia jednotlivých aktivít projektu.

Osobitne bola diskutovaná aktuálne otvorená výzva AI-Boost Large AI Grand Challenge, ktorej cieľom je podpora vývoja veľkých jazykových modelov v Európe, zintenzívnenie európskeho výskumu v tejto oblasti a posilnenie odborných kapacít. Výzva je otvorená do 13.februára 2024 a zapojiť sa do nej môžu inovatívne startupy a MSP s návrhom rozsiahlych modelov umelej inteligencie, ktoré Európe poskytnú konkurenčnú výhodu.
Viac o výzve

V súvislosti s prípravou tém pre ďalšie plánované otvorené výzvy sa uskutočnil workshop s predstaviteľmi ďalších zainteresovaných strán: Adra – The European AI-Data-Robotics Association, BDVA – Big Data Value Association, European DIGITAL SME Alliance, EuroHPC Joint Undertaking.

Tím UPJŠ na stretnutí reprezentovali prof. Gabriel Semanišin (team líder projektu) a Mgr. Gabriela Vozáriková z Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty a doc. Regina Hučková z Katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty. 

 


Študuj na UPJŠ