Prejsť na obsah

Vedenie Ústavu chemických vied

0minút, 40sekúnd

Riaditeľka ústavu

doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
miestnosť: RC2O312
tel.: +421 55 234 2368
e-mail: zuzana.vargova@upjs.sk
Informácie o funkcii riaditeľ ÚCHV

Zástupcovia riaditeľky

RNDr. Jana Šandrejová, PhD
zástupkyňa riaditeľky pre vonkajšie vzťahy
miestnosť: RD3O356
tel.: +421 55 234 2323
e-mail: jana.sandrejova@upjs.sk
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
zástupca riaditeľky pre vedecko-výskumnú činnosť
miestnosť: RB2O228
tel.: +421 55 234 1262
e-mail: viktor.viglasky@upjs.sk
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
zástupkyňa riaditeľky pre pedagogickú činnosť
miestosť: RC1O219
tel.: +421 55 234 2338
e-mail: maria.ganajova@upjs.sk

Študuj na UPJŠ