Prejsť na obsah

Vedenie Ústavu chemických vied

0minút, 41sekúnd

Riaditeľka ústavu

prof. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
miestnosť: RC2O312
tel.: +421 55 234 2368
e-mail: zuzana.vargova@upjs.sk
Informácie o funkcii riaditeľ ÚCHV

Zástupcovia riaditeľky


RNDr. Jana Šandrejová, PhD
zástupkyňa riaditeľky pre vonkajšie vzťahy
miestnosť: RD3O356
tel.: +421 55 234 2323
e-mail: jana.sandrejova@upjs.sk

doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD.
zástupca riaditeľky pre vedecko-výskumnú činnosť
miestnosť: RC2O322
tel.: +421 55 234 2366
e-mail: miroslav.almasi@upjs.sk

prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
zástupkyňa riaditeľky pre pedagogickú činnosť
miestosť: RB2O230
tel.: +421 55 234 1263
e-mail: maria.kozurkova@upjs.sk

Študuj na UPJŠ