Prejsť na obsah

Habilitačné a inauguračné konania

0minút, 37sekúnd

V súčasnej dobe sa na ÚCHV PF UPJŠ v súlade s Rozhodnutím rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, realizujú habilitačné a inauguračné konania v týchto odboroch:

 

  • Anorganická chémia
    (garant a spolugaranti: prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc., doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD., prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.)
  • Analytická chémia (garant a spolugaranti: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc., prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc., doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.)
  • Biochémia (garant a spolugaranti:prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD., doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.)

 

Bližšie informácie o habilitačnom a vymenúvacom konaní

 


Študuj na UPJŠ