Prejsť na obsah

Projekty na ÚCHV

2minút, 58sekúnd
 • Zahraničné projekty
 1. Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research, COST CA18202, 02.10.2019 – 01.04.2024.
 2. Physics For Future HEU 101081515, 01.09.2023 – 31.08.2027.
 3. Vývoj a funkcionalizácia povrchu biodegradovateľných kovov V4 network Vyšehradský fond 22310096, 20.05.2023 – 30.09.2024.
 4. Prenosné elektrochemické senzory modifikované nanomateriálmi pre biomedicínsku a enviromentalnu analýzu NATO G6106, 01.09.2023 – 31.08.2026.
 • Plán obnovy K9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií – ÚV SR
 1. Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine – prof. Andrii Vyshnikin, DrSc. 09I03-03-V01-00106, 18.01.2023 – 17.01.2026.
 2. Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine – Serhii Zaruba, PhD. 09I03-03-V01-00043, 08.12.2022 – 07.12.2025
 • Projekty APVV
 1. Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv APVV-20-0278, 01.07.2021 – 31.12.2024.
 2. Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články APVV-20-0299, 01.07.2021 – 30.06.2025.
 3. Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou APVV-20-0111, 01.07.2021 – 30.06.2025.
 4. Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou APVV-20-0138, 01.07.2021 – 31.122024.
 • Projekty APVV – Výskumné bilaterálne výzvy
 1. Monolitické, hierarchicky porézne MOF-uhlíkové kompozity pre environmentálne aplikácie SK-CZ-RD-21-0068, 01.07.2022 – 30.06.2025.
 • Projekty VEGA
 1. Vývoj a implementácia inovatívnych analytických postupov použitím optickej sondy a alternatívnych ekologický prijateľných rozpúšťadiel VEGA 1/0177/23, 01.01.2023 – 31.12.2025.
 2. Antiproliferatívne komplexy s objemnými N- a O-donorovými aromatickými ligandami VEGA 1/0126/23, 01.01.2023 – 31.12.2026.
 3. Syntéza a in vitro biologický profil nových stereoizomérnych diaminoanalógov naturálneho D-ribo-fytosfingozínu VEGA 1/0278/23, 01.01.2023 – 31.12.2025.
 4. Nekanonické štruktúrne motívy DNA ako základ biosenzorických nanokonjugátov VEGA 1/0347/23, 01.01.2023 – 31.12.2026.
 5. Vývoj a výskum nových farmakofórov na báze akridínu a kumarínu s antimikrobiálnymi a protinádorovými účinkami 1/0037/22, 01.01.2022 – 31.12.2025.
 6. Koordinačné zlúčeniny ako nanomagnety VEGA 1/0189/22, 01.01.2022 – 31.12.2025.
 7. Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu vodíka VEGA 1/0095/21, 01.01.2021 – 31.12.2024.
 8. Využitie alternatívnych rozpúšťadiel a prístupov na vývoj environmentálne priateľských postupov pre analytickú chémiu a organickú syntéz VEGA 1/0220/21, 01.01.2021 – 31.12.2024.
 9. Nanopórovité materiály pre uskladnenie vodíka a jeho zlúčenín VEGA 1/0865/21, 01.01.2021 – 31.12.2024.
 • Projekty KEGA
 1. Inovácia vzdelávania predmetov NMR spektroskopie v študijnom odbore chémia KEGA 008UPJŠ-4/2023, 01.01.2023 – 31.12.2025
 2. Implementácia formatívneho hodnotenia do výučby na základnej škole so zameraním na digitálnu formu KEGA 001UPJŠ-4/2023, 01.01.2023 – 31.12.2025
 • Projekty VVGS
 1. Rozšírenie interaktívnej mapy chemického priemyslu so zameraním na ekológiu VVGS IPEL vvgs-2023-2741, 01.11.2023 – 31.10.2024.
 2. Rozvoj digitálnych kompetencií budúcich učiteľov chémie v rámci predmetu Aktivizujúce metódy výučby chémie VVGS IPEL Výskum vvgs-2023-2521, 01.03.2023 – 29.02.2024.
 3. Magneticky atraktívne materiály triády železa s novo pripravenými organickými ligandami VVGS PF Výskum vvgs-2023-2519, 01.04.2023 – 30.06.2024.
 4. Koordinačné zlúčeniny striebra a gália s aminokyselinami a pyridínkarboxylovými kyselinami ako potenciálne terapeutické činidlá VVGS PF Výskum vvgs-2023-2543, 01.04.2023 – 30.06.2024.
 5. Príprava a štúdium koróznych vlastností Zn-Ag biomateriálov VVGS PF Výskum vvgs-2023-2550, 01.04.2023 – 30.06.2024.
 6. Syntéza a biologický profil nových derivátov obsahujúcich kombináciu akridínového a tiazolidín-2,4-diónového cyklu VVGS PF Výskum vvgs-2023-2560, 01.04.2023 – 30.06.2024.
 7. Pórovité koordinačné polyméry pre uskladnenie plynov a heterogénne katalytické aplikácie VVGS VUaVP35 vvgs-2023-2724, 01.01.2024 – 30.06.2025.
 8. Štúdium štruktúry a magnetických vlastností nových koordinačných zlúčenín vybraných prechodných kovov a lantanoidov VVGS VUaVP35 vvgs-2023-2738, 01.01.2024 – 30.06.2025.

Študuj na UPJŠ