Prejsť na obsah

Publikačná činnosť na ÚCHV

4minút, 9sekúnd

Publikačná činnosť

  Vybrané publikácie ÚCHV publikované v roku 2023

 1. Fazekašová, S.; Gonda, J.; Martinková, M.; Bago Pilátová, M.; Majirská, M.; Turčanová, V.; Jáger, D. Synthesis and anticancer profile of novel FTY720 analogues with azobenzene frameworks, Tetrahedron, 137 (2023) art. no. 133391, https://doi.org/10.1016/j.tet.2023.133391
 2. Vargová, K.; Martinková, M.; Špaková Raschmanová, J.; Bago Pilátová, M.; Kešeľáková, A.; Jáger, D. Straightforward access to novel cytotoxic phytosphingosine-like aminotriols from l-erythrose chiron, Carbohydrate Research, 526 (2023) art. no. 108789, https://doi.org/10.1016/j.carres.2023.108789
 3. Tvrdoňová, M.; Borovská, B.; Salayová, A.; Rončák, R.; Michalčin, P.; Bednáriková, Z.; Gažová, Z. Design and synthesis of novel carbohydrate-amino acid hybrids and their antioxidant and anti-β-amyloid aggregation activity, Bioorganic Chemistry, 137 (2023) art. no. 106636, https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2023.106636
 4. Skok, A., Bazel, Y., Vishnikin, A., Toth, J. Direct immersion single-drop microextraction combined with fluorescence detection using an optical probe. Application for highly sensitive determination of rhodamine 6G, Talanta, 269 (2024) art. no. 125511, https://doi.org/10.1016/j.talanta.2023.125511
 5. Vishnikin, A., Hedjazi, M., Al-Shwaiyat, M., Skok, A., Bazel, Y. Consecutive spectrophotometric determination of phosphate and silicate in a sequential injection lab-at-valve flow system, Analytica Chimica Acta, 1273 (2023) art. no. 341464, https://doi.org/10.1016/j.aca.2023.341464
 6. Werner, J., Zgoła-Grześkowiak, A., Płatkiewicz, J., Płotka-Wasylka, J., Jatkowska, N., Kalyniukova, A., Zaruba, S., Andruch, V. Deep eutectic solvents in analytical sample preconcentration Part B: Solid-phase (micro)extraction, Microchemical Journal 191 (2023) art. no. 108898, https://doi.org/10.1016/j.microc.2023.108898
 7. Andruch, V., Kalyniukova, A., Płotka-Wasylka, J., Jatkowska, N., Snigur, D., Zaruba, S., Płatkiewicz, J., Zgoła-Grześkowiak, A., Werner, J. Application of deep eutectic solvents in analytical sample pretreatment (update 2017–2022). Part A: Liquid phase microextraction, Microchemical Journal 189 (2023) art. no. 108509, https://doi.org/10.1016/j.microc.2023.108509.
 8. Hofmann, S., Gebauer, J., Krnáč, D., Prantz, A., Reiffová, K., Rolinski, B., Serbin, R. Development and validation of a simple HPLC-MS/MS method for the quantification of methylmalonic acid in human serum without a derivatization step, Biomedical Chromatography 37 (8) (2023) 1-8, https://doi.org/10.1002/bmc.5657
 9. Király, N; Capková, D; Gyepes, R; Vargová, N; Kazda, T; Bednarčı́k, J; Yudina, D; Zelenka, T; Čudek, P; Zeleňák, V; Sharma, A; Meynen, V; Hornebecq, V; Fedorková-Straková, A; Almáši, M. Sr(II) and Ba(II) alkaline earth metal–organic frameworks (AE-MOFs) for selective gas adsorption, energy storage, and environmental application, Nanomaterials, 13 (2023) 234, https://doi.org/10.3390/nano13020234
 10. Sharma, R; Almáši, M; Punia, R; Chaudhary, R; Nehra, S; Dhaka N; Sharma, A. Solar-driven polymer electrolyte membrane fuel cell for photovoltaic hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 48 (2023) 37999–38014, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.12.175
 11. Budovská, M.; Michalková, R.; Mojžiš, J. Indole phytoalexins-derived bis-indoles: design, synthesis and in vitro antiproliferative evaluation, Tetrahedron, 143 (2023) art. no. 133573, https://doi.org/10.1016/j.tet.2023.133573
 12. Budovská, M., Michalková, R., Kello, M., Vasková, J., Mojžiš, J. Design, Synthesis and Antiproliferative Evaluation of Bis-Indole Derivatives with a Phenyl Linker: Focus on Autophagy, Molecules, 28 (2023) 251, https://doi.org/10.3390/molecules28010251
 13. Krochtová, K; Halečková, A; Janovec, L; Blizniaková, M; Kušnírová, K; Kožurková, M. Novel 3,9-Disubstituted Acridines with Strong Inhibition Activity against Topoisomerase I: Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Docking Study, Molecules 28 (3) (2023) art. no. 1308, https://doi.org/10.3390/molecules28031308
 14. Šterbinská, S., Holub, M, Čižmár, E., Černák, J., Falvello, L.,R., Tomás M., An Old Crystallization Technique as a Fast, Facile, and Adaptable Method for Obtaining Single Crystals of Unstable “Li2TCNQF4” and New Compounds of TCNQ or TCNQF4: Syntheses, Crystal Structures,and Magnetic Properties. Cryst. Growth Des., 23 (2023) 4357−4369, https://doi.org/10.1021/acs.cgd.3c00160
 15. Gubóová, A; Oriňaková, R; Strečková, M; Paračková, M; Petruš, O; Plešingerová, B; Mičušík, M. Iron-nickel metal foams modified by phosphides as robust catalysts for ahydrogen evolution reaction, Materials Today Chemistry, 34 (2023) art. no. 101778, https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2023.101778
 16. Capková, D., Knap, V., Straková Fedorková, A., Ioan Stroe, D. Investigation of the temperature and DOD effect on the performance-degradation behavior of lithium–sulfur pouch cells during calendar aging, Applied Chemistry, 332 (2023) art. no. 12054, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.120543
 17. Šišoláková, I; Gorejová, R; Chovancová, F; Shepa, J; Ngwabebhoh, F.A; Fedorková. S.A; Sáha, P; Oriňaková, R. Polymer-based Electrochemical Sensor: Fast, Accurate, and Simple Insulin Diagnostic Tool, Electrocatalysis, 14 (2023) 967-707, https://doi.org/10.1007/s12678-023-00827-w
 18. Štěpánková, K; Ozaltin, K; Gorejová, R; Doudová, H; Bergerová, E.D; Maskalová, I; Stupavská, M; Sťahel, P; Trunec, D; Pelková, J; Mozetič, M; Lehocky, M. Sulfation of furcellaran and its effect on hemocompatibility in vitro, International Journal of Biological Macromolecules, 258 (2024) art. no. 128840 https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.128840
 19. Rendošová, M; Gyepes, R; Kello, M; Vilková, M; Mudronová, D; Olejníková, P; Cardiano, P; Gama, S; Milea, D; Vargová, Z. Silver(I) pyrrole- and furan-2-carboxylate complexes-From their design and characterization to antimicrobial, anticancer activity, lipophilicity and SAR, Journal of Inorganic Biochemistry, 246, 2023, 112266 https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2023.112266

   Užitočné linky

   Formulár pre evidenciu publikačnej činnosti

   Formulár pre evidenciu ohlasov

   Katalóg Evidencie publikačnej činnosti UPJŠ

   Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti


   Študuj na UPJŠ