Prejsť na obsah

Algebra

0minút, 31sekúnd

Algebraický výskum je zameraný na univerzálnu algebru. Univerzálna algebra zovšeobecňuje poznatky získané v rôznych oblastiach algebry (teória grúp, lineárna algebra, teória zväzov a iné) a skúma všeobecné vlastnosti algebraických systémov s finitárnymi operáciami. Jej výsledky a postupy poskytujú inšpiráciu pre rôzne matematické disciplíny.

Jednotliví členovia výskumnej skupiny sú zameraní nasledovne:

Doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.: zväzy kongruencií algebier, najmä v kongruenčne distributívnych varietách.

Doc. RNDr. Danica Studenovská, CSc.: zväzy retraktov a kváziusporiadaní monounárnych algebier.


Študuj na UPJŠ