Prejsť na obsah

Analýza

0minút, 39sekúnd

Vedecká činnosť je zameraná na nasledujúce oblasti:

Kvalitatívna teória diferenciálnych rovníc. Vyšetrujú sa vlastností riešení, ako sú oscilatoričnosť, ohraničenosť, konvergencia  a pod., rôznych typov diferenciálnych rovníc a ich systémov.

Harmonická a funkcionálna analýza. Vyšetrujú sa dva okruhy problémov – lebesgueovské integrovanie a jeho zovšeobecnenia na vektorové funkcie a miery (Banachove priestory a lokálne konvexné priestory s ďalšími štruktúrami). Druhou oblasťou sú wavelety (a všeobecnejšie koherentné stavy), kde  je výskum zameraný na riešenie otázok súvisiacich s operátormi založenými na waveletoch, časovo-frekvenčnými operátormi a skúmaní symbolov takýchto integrálnych operátorov v rôznych funkcionálnych priestoroch.


Študuj na UPJŠ