Prejsť na obsah

Pravdepodobnosť a štatistika

0minút, 13sekúnd

Vedecká činnosť je zameraná na nasledujúce oblasti:

  • modelovanie extrémnych hodnôt
  • stochastické procesy a ich aplikácie
  • mnohorozmerné lineárne modely
  • modelovanie závislostí v mnohorozmerných modeloch
  • predikcia v časových radoch pomocou lineárnej regresie
  • aplikácie štatistiky v medicíne

Študuj na UPJŠ