Prejsť na obsah

Teória grafov

0minút, 27sekúnd

Výskum v teórii grafov je zameraný predovšetkým na nasledujúce oblasti:

  • farebnosť grafov,
  • topologická teória grafov,
  • cykly v grafoch,
  • aplikácie teórie grafov,
  • ohodnotené grafy.

Pracovníci zaoberajúci sa teóriou grafov sú zapojení do výskumného projektu APVV – 0007 – 07 Vnorenie, zafarbenie a ohodnotenie grafov. Na báze vedeckého výskumu konaného oddelením sa úspešne rozvíja doktorandské štúdium v odbore 9. 1. 6. Diskrétna matematika a magisterské štúdium študijného programu Manažérska matematika študijného odboru Matematika.

 


Študuj na UPJŠ