Prejsť na obsah

Teória hier a matematická ekonómia

0minút, 45sekúnd

V tejto oblasti sa sústreďujeme hlavne na kooperatívne hry n hráčov s neprenosným úžitkom. Tieto modely majú aplikácie napríklad pri vyhľadávaní darcov obličiek, priradzovaní absolventov skôr na pracovné pozície alebo na študijné miesta. Študovali sme vlastnosti riešení rôznych variantov takýchto hier a algoritmické otázky spojené s nasledujúcimi problémami: rozhodnutie o existencii riešenia, nájdenie riešenia, popis štruktúry všetkých riešení. Navrhli sme niekoľko efektívnych algoritmov a v prípade niekoľkých problémov sme ukázali ich NP-úplnosť. Základnými používanými nástrojmi sú okrem teórie výpočtovej zložitosti aj teória grafov a kombinatorická optimalizácia.

V tejto oblasti spolupracujeme s nasledovnými pracoviskami:

BME Budapest, University of Glasgow, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Carlos III, Madrid


Študuj na UPJŠ