Prejsť na obsah

Teória množín a topológia

0minút, 12sekúnd

Výskumná činnosť je zameraná na:

  • množinovo-teoretická topológia
  • kombinatorická teória množín
  • deskriptívna teória množín
  • aplikácie teórie množín v reálnej analýze
  • booleovské modely teórie množín a forcing

Študuj na UPJŠ